Αντικωνωπικές σήτες

Ελατηρίου – Οριζόντιας ή κάθετης κίνησης
PLISSE
PLISSE με ερπύστρια
Συρόμενες
Σταθερές