Γυάλινο κάγκελο σκάλας, Κηφισιά

Μάρτιος 2017
Κηφισιά, Αττική