Ανακαίνιση καταστήματος, Κύπρος

Ιούνιος 2015
Λεμεσός, Κύπρος