Ανακαίνιση καταστήματος, Λαγκαδάς

Οκτώβριος 2015
Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη