Μεταλλικό κάγκελο, Αγ. Στέφανος

Αυγουστος 2016

Αγ.Στέφανος Αττικής